DUYURU VE İLANLAR

ANASAYFA   >    DUYURU VE İLANLAR   >    UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLANI

UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLANI

Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi sınırları içerisinde; G23.d.07.a.3.a nazım, G23.d.07.a.4.b uygulama imar planı paftaları dahilinde yer alan muhtelif parsellere ilişkin hazırlanan ve Belediyemiz Meclisince 05.09.2023 tarih ve 22 sayılı kararı ile kabul edilen UİP-411019694 PİN nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 19.09.2023 tarih ve 501 sayılı kararı ile tadilen uygun görülmüştür. Onaylanan uygulama imar planı ile ilgili meclis kararı sureti ve ekleri ilan edilmek üzere Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır