url: 58-bolge-18-madde-uygulamasi-ilani-2018-05-18_1.html

58. BÖLGE 18. MADDE UYGULAMASI İLANI (HACIÖMERAĞA)

Güncelleme: 18.05.2018
İlçemizin 4 Temmuz ( Hacıömerağa ) Mahallesi, 7 kadastro ve G23d.08a.2d imar paftasında, 76 ada, 2-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-17 parselleri kapsayan alanda Karamürsel Belediye Encümeninin 03.04.2018 tarih ve 74 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi uygulaması yapımına karar verilmiştir. 58 nolu düzenleme bölgesi olarak adlandırılan bölgedeki 18. madde uygulamasına ait D.O.P. hesapları, parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri Belediyemizce incelenmiş ve 17.04.2018 tarih ve 86 sayılı Belediye Encümen kararı ile askıya çıkarılmasına karar alınmıştır.
Uygulamaya ilişkin D.O.P. hesapları, parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri Karamürsel Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 16.05.2018 ile 20.06.2018 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
Söz konusu taşınmazların maliklerine ilanen duyurulur.
 

Güncelleme: