url: duyuru-2018-03-13.html

4 TEMMUZ (HACIMEHMET-HACIÖMERAĞA- SARIKUM) – KARAPINAR – KAYACIK – PAZARKÖY MAHALLERİ İÇİNDE, 51 NOLU DÜZENLEME BÖLGESİ ŞUYULANDIRMA İLANI

Güncelleme: 13.03.2018
İlçemiz Karamürsel, 4 Temmuz (Hacımehmet-Hacıömerağa- Sarıkum) – Karapınar – Kayacık – Pazarköy Mahalleri içinde, 51 nolu Düzenleme Bölgesi olarak adlandırılan,
4 Temmuz Mahallesi, 61-62-85-114-271 adaları,
Karapınar Mahallesi, 101-103-105-106-107-108-110 adaları,
Kayacık Mahallesi, 30 adayı,
Pazarköy Mahallesi, 104-139-145-146-147-148 adaları kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesi uygulaması (şuyulandırma) Karamürsel Belediye Encümeninin 21.02.2017 tarih ve 32 sayılı kararı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 15.03.2017 tarih ve 579 sayılı kararı ile parselasyon planı onaylanan şuyulandırma işlemi ile ilgili D.O.P. hesapları, parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri Karamürsel Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 27.03.2017 ile 27.04.2017 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. 
Askıdaki evrakların askıdaki süresi 27.04.2017 tarihinde dolduğundan aynı gün tutanakla askıdan indirilmiştir.
 
Askı süresi içinde yapılan itirazlar değerlendirilmiş ve 13.06.2017 tarih ve 114 sayılı Encümen Kararı ile itiraz talepleri uygun bulunan parsellerde gerekli düzenlemeler yapılarak uygulamaya ilişkin D.O.P. hesabı, parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin tekrar düzenleme yapılmıştır.
İtirazlar sonucu değişen parselasyon planı nedeni ile düzenlemeye ilişkin tüm bilgi ve belgeler Kocaeli Büyükşehir Belediyesine kontrol ve onaylanmak üzere sunulmuş ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 21.02.2018 tarih ve 1519 sayılı kararı ile Parselasyon Planları tekrar onaylanmıştır.
Parselasyon planı, itirazlar ve talepler sonucunda tekrar düzenlenmiş olduğundan dolayı uygulamaya ilişkin D.O.P. hesapları, parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri Karamürsel Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 1 ay (30 gün) süre ile tekrar askıya çıkarılmıştır. 13.03.2018 
 
Söz konusu bölgedeki taşınmazların maliklerine ilanen duyurulur.

Güncelleme: