url: karaahmetli-ve-oluklu-mahallesinde,-50-nolu-duzenleme-bolgesi-suyulandirma-ilani-2018-03-15.html

KARAAHMETLİ VE OLUKLU MAHALLESİNDE, 50 NOLU DÜZENLEME BÖLGESİ ŞUYULANDIRMA İLANI

Güncelleme: 15.03.2018
İlçemiz Karamürsel, Karaahmetli ve Oluklu Mahallesinde, 50 nolu Düzenleme Bölgesi olarak adlandırılan,
Karaahmetli Mahallesi, 105-109-110 adalar ile Oluklu Mahallesi, 146-147-148-149-150 adaları kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesi uygulaması (şuyulandırma) yapılmaktadır. Karamürsel Belediye Encümeninin 19.12.2017 tarih ve 278 sayılı kararı askıya çıkarılmasına karar verilen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 10.01.2018 tarih ve 173 sayılı kararı ile parselasyon planı onaylanan Şuyulandırma işlemi ile ilgili D.O.P. hesapları, parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri Karamürsel belediyesi imar ve şehircilik müdürlüğü ilan panosunda 24.01.2018 ile 26.02.2018 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. 
Askıdaki evrakların askıdaki süresi 26.02.2018 tarihinde dolduğundan aynı gün tutanakla askıdan indirilmiştir.
Askı süresi içinde uygulamaya itirazlar ve talepler olmuş ve Karamürsel Belediye Encümeninin 13.03.2018 tarih ve 55 sayılı kararı ile bu talepler değerlendirilmiştir. Aynı encümen kararı ile değerlendirme sonucu ve uygun bulunarak kabul edilen kısımları tekrar düzenlenerek parselasyon planı ve uygulamaya ilişkin diğer evraklar tekrar askıya çıkarılmasına karar vermiştir. 
Bu nedenle Şuyulandırma işlemi ile ilgili D.O.P. hesapları, parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri Karamürsel Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 14.03.2018 ile 16.04.2018 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
 
Söz konusu bölgedeki taşınmazların maliklerine ilanen duyurulur.

Güncelleme: