url: karamursel-kayacik-mahallesi-plan-degisiklikleri-2017-03-17.html

KARAMÜRSEL KAYACIK MAHALLESİ PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

Güncelleme: 17.03.2017

Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi G23d.07b/08a nazım, G23d.07b.3b-G23d.08a.4a uygulama imar planı paftaları, 358 ada, 49-67-68-375-378-379-403-409-420-425-437 parsel numaraları taşınmazları kapsayan alanda İSU Karamürsel Şube Müdürlüğünün talebi ile hazırlanan plan değişiklik talebi; Karamürsel Belediye Meclisi'nin 06.12.2016 tarhi ve 39 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Kocaeli Büyükşehir Belediye MEclisi'nin 16.02.2017 tarih ve 105 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili meclis kararı ve ekleri ilan edilmek üzere Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 16.03.2017 tarihinden 16.04.2017 tarihine kadar 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Taşınmaz maliklerine duyurulur.

Güncelleme: