ARAMA
Karamürsel Belediyesi

COĞRAFYA

Geri

COĞRAFYA

Karamürsel ilçesi , idari bakımdan Kocaeli iline bağlı, Doğu Marmara Alt bölgesinde,İzmit körfezinin güneyinde yer alan bir ilçe merkezidir.7 derece 40 saniye kuzey enlem ve 5 derece 29 saniye boylam üzerinde bulunur.
Karamürsel,doğuda Gölcük,güneyde İznik ,batıda Yalova , kuzeyde Marmara Denizi ile sınırlıdır. Bursa- İzmit karayolu üzerinde İzmit'e 36 km ,Yalova'ya 32 kilometre uzaklıkta olan Karamürsel 258 kilometrekare alanı ile sanayi ve tarımsal yerleşmeleri yanında iç turizme açık özelliğini de korumaktadır.

 

a)- Fiziki yapısı :

 

Marmara Bölgesinin güneydoğu ve İzmit Körfezi'nin güneyinde bulunan Karamürsel,güneyindeki 130 kilometrelik bir sahada ,doğu batı doğrultusunda uzanan ve devamlı bir kütle teşkil eden Samanlı dağlarıyla çevrilidir.Ayrıca Karamürsel 400-500 metre irtifadaki plato satıhlarının önünde doğu-batı istikametinde alçak alüvyon sahasıyla uzanır.

 

b)-İklimi :

 

Marmara Bölgesinin güneydoğusunda yer alan, bir günde 4 mevsimin yaşanabileceği ender coğrafi yörelerden olan Karamürsel'de; Akdeniz iklimiyle Karadeniz iklimi arasında bir geçiş çizgisi hüküm sürmektedir.Karamürsel'de genel olarak yazları sıcak ve az yağışlı, kışları yağışlı ve serin geçer. İlçede yıllık ortalama sıcaklık 14.5 derecedir.En soğuk aylar Ocak ve Şubat , en sıcak aylar ise Temmuz ve Ağustos'tur.Sıcaklığın (0) derecenin altında olduğu günler sayısı 18,sıcaklığın 30 derecenin üstünde olduğu günler sayısı isi yılda ortalama 35 gündür.Karamürsel'de 2000 yılında ölçülen en yüksek sıcaklık 45 derecedir. En düşük sıcaklık ise –7, 9 derecedir.(22 Şubat 1985) Yağış maksimum kışa ,minimum yaz aylarına rastladığı ilçede , yıllık ortalama yağış 705 mm.dir. İlçeye en çok yağış Aralık ve Ocak aylarında , en az yağış Temmuz ve Ağustos aylarında düşmektedir. İlçede ortalama yağışlı olduğu günler sayısı 112'dir.

Ayrıca Karamürsel'de karlı kaplı günler sayısı 8,açık günler sayısı 69,bulutlu günler sayısı 202, kapalı günler sayısı 94 ‘dür. Bütün mevsimlerde rüzgar yönü genellikle “Güneydoğusu”olan Karamürsel'de Bağıl nem oranı 67'dir.

 

c)- Akarsuları

 

Bölgenin plato ve dik yamaçlarından alçak düzlüklere inen akarsularının boyu kısadır.Bunlar sırası ile Yalakdere, Karanlıkdere, Kocadere, Suludere ve Küçükdere' dir.Bu dereler en çok akış miktarına Şubat ve Mart aylarında erişirler.Yaz aylarında ise bu akarsuların debileri çok azalır, zaman zaman da yok olur.Hersek deltasının oluşmasını sağlayan Yalakdere ise, geniş bir akış alanına sahiptir.(Kış aylarına saniyede 450 litrelik su miktarına ulaşmaktadır.)Yalakdere' ye bağlı Derbent deresi ve kolları, kaynaklarını , Kızderbent' in güneyinde dağlara kadar uzatılırken, Yalakdere' yi besleyen diğer önemli kol olan Suludere ve Akçat dereleri, kaynaklarını Samanlı dağlarından sağlar.Yalakdere, taşıdığı bereketli millerle Hersek Deltasını meydana getirdiğinden bu delta Altınova ve Hersek köylerinin oluşumunu gerçekleştirir.
İzmit Körfezinden ise körfez sularının 10-15 metre derinliğe kadar az tuzludur.(Yüzde 0.22) Derinliklerde tuzluluk oranı ise 0.39'a kadar çıkar.Yüzeyde az olan tuzluluğun sebebini, Karadeniz'den gelen az tuzlu suların , bir kol halinde önce kuzey sahili sonra güney sahili izleyerek körfezi dolaşması teşkil eder.